Strona główna > Produkty > Produkty > Suwnice i dźwigi > Reduktory zębate > Seria RG
Reduktor Serii RG

Seria RG

Reduktory walcowe serii RG są reduktorami dźwignicowymi przeznaczonymi głównie do zastosowania w napędach mechanizmów podnoszenia.

Seria RG obejmuje wielkości reduktorów od 210-800 o centralach całkowitych od 490-1760 mm, przełożeniach nominalnych od 32-450 i nominalnych momentach wyjściowych od 12-660 kNm. Reduktory w zakresie przełożeń 32-112 wykonywane są jako 3-stopniowe, a dla przełożeń 125-450 wykonywane są jako 4-stopniowe.

Nośności reduktorów: w oparciu o normę ISO 6336. Współczynniki bezpieczeństwa zębów na zginanie i nacisk powierzchniowy mają wartości stosowane dla reduktorów dźwignicowych.