Obróbka Cieplna

Nawęglanie odbywa się w piecu hartowniczym głębinowym typu PEGAT 950/4.
Dzięki zainstalowaniu systemu komputerowego nawęglanie odbywa się poprzez automatyczną regulację potencjału węglowego, co znacznie usprawnia wykonywanie procesu.

Maksymalne wymiary elementów nawęglanych: średnica 750mm, długość 900mm.
Głębokość warstwy nawęglanej do 2,5mm.

Hartowanie indukcyjne urządzenie do hartowania indukcyjnego które posiadamy pozwala na hartowanie kół zębatych o zębach prostych i śrubowych (skośnych) o modułach od 2 do 8. Głębokość hartowania max 1,8 mm.

Ulepszanie cieplne tylko stale węglowe (niskostopowe). Wymiary: średnica 800mm, długość 1200mm oraz waga do 500kg.