Strona główna > Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali to proces, w trakcie którego dochodzi do nagrzania oraz stopniowego schładzania materiału. Dzięki zastosowaniu temperatur dochodzi do zmiany własności fizycznych stopu – zostaje doprowadzony do stanu ciekłego. Zastosowana w ten sposób obróbka cieplna stali umożliwia formowanie materiału według określonych oczekiwań. Specjalizujemy się w obróbce cieplnej stali, w tym w nawęglaniu, hartowaniu indukcyjnym i ulepszaniu cieplnym.

Nawęglanie stali

Nawęglanie stali odbywa się w piecu hartowniczym głębinowym typu PEGAT 950/4.
Dzięki zainstalowaniu systemu komputerowego nawęglanie odbywa się poprzez automatyczną regulację potencjału węglowego, co znacznie usprawnia wykonywanie procesu.

Naweglanie Pegat 9504

Maksymalne wymiary elementów nawęglanych: średnica 750 mm, długość 900 mm.
Głębokość warstwy nawęglanej do 2,5 mm.

Hartowanie indukcyjne stali

Hartowanie indukcyjne zwiększa twardość i trwałość stali. Polega na nagrzewaniu, a następnie gwałtownym chłodzeniu materiału. Hartowanie indukcyjne pozwala na hartowanie kół zębatych o zębach prostych i śrubowych (skośnych) o modułach od 2 do 8. Głębokość hartowania max 1,8 mm. Jest to bardzo szybki proces, który z powodzeniem można stosować na liniach produkcyjnych.

Hartownia3

Ulepszanie cieplne stali

Ulepszanie cieplne stali stosuje się tylko w odniesieniu do stali konstrukcyjnych – zarówno węglowych, jak i stopowych. Jest to połączenie procesu hartowania i odpuszczania, które prowadzi do wzrostu właściwości wytrzymałościowych materiału. Dzięki ulepszaniu cieplnemu zwiększa się jego sprężystość, odporność na ścieranie, a także granica plastyczności.