Pomiary i Badania Metalograficzne

Pomiary wymiarów na maszynie pomiarowej 3D firmy MITUTOYO (X-700 mm, Y-1000 mm, Z–600 mm, maksymalny ciężar przedmiotu 800 kg) z możliwością wydruku wyników pomiaru.

Pomiary parametrów uzębień kół zębatych na maszynie pomiarowej firmy Höfler z możliwością wydruku wyników pomiaru oraz wykresu.

Badania Metalograficzne

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB193 na wykonywanie:

  • oznaczanie składu chemicznego stali, żeliw, stopów aluminium i miedzi na spektroanalizatorze firmy HILGER,
  • badania makroskopowe przełomów metali,
  • badania mikroskopowe struktur,
  • badania własności mechanicznych oraz prób technologicznych: spęczania i tłoczności.