Strona główna > Pomiary metalograficzne

Pomiary metalograficzne

Niektóre właściwości materiałów wymagają przeprowadzenia testów, m.in. twardości, giętkości i udarności. Pomiary metalograficzne przeprowadzamy na maszynie pomiarowej 3D firmy MITUTOYO (X-700 mm, Y-1000 mm, Z–600 mm, maksymalny ciężar przedmiotu 800 kg) z możliwością wydruku wyników pomiaru.

Mitutoyo

Pomiary parametrów uzębień kół zębatych wykonujemy też na maszynie pomiarowej firmy Höfler z możliwością wydruku wyników pomiaru oraz wykresu. Dzięki przeprowadzeniu pomiarów metalograficznych można uzyskać informacje, które pozwolą np. zmienić skład materiałów, w celu uzyskania lepszych parametrów.

Hoffler

Badania Metalograficzne

Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych, co pozwala określić ich strukturę i jakość. Celem badań jest wykrycie nieciągłości materiałowych, w tym m.in. pęknięć i pęcherzy, a także ogólna ocena parametrów badanego materiału. Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB193 na wykonywanie:

  • oznaczanie składu chemicznego stali, żeliw, stopów aluminium i miedzi na spektroanalizatorze firmy HILGER,
  • badania makroskopowe przełomów metali,
  • badania mikroskopowe struktur,
  • badania własności mechanicznych oraz prób technologicznych: spęczania i tłoczności.