Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Glimag Sp. z o.o. zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Nazwa projektu:
“Zakup nowoczesnej tokarki CNC i wprowadzenie nowych zestawów kołowych szansą na wzrost innowacyjności GLIMAG Sp. z o.o.”

Beneficjent: Glimag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 787.000 PLN
Wartość dofinansowania: 320.000 PLN

Projekt wsółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

Nazwa projektu:

“Wzrost konkurencyjności Glimag Sp. z o.o. dzięki ulepszeniu dotychczasowych produktow i wprowadzeniu obróbki detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie”

Beneficjent: Glimag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 512.400 PLN
Wartość dofinansowania: 210.000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl