Najczęstsze przyczyny awarii przekładni zębatych

przekładnia dla przemysłu

Przekładnie zębate są elementami odpowiedzialnymi za przenoszenie napędu przy pomocy minimum dwóch współpracujących ze sobą kół zębatych. Obecnie przekładnie można podzielić na jednostopniowe oraz wielostopniowe. W pierwszym rodzaju współpracuje tylko jedna para kół, w drugim natomiast współpraca ta jest szeregowa, odbywa się przy wykorzystaniu większej ilości kół. Przekładnie wielostopniowe pozwalają na większą swobodę stopniowania przekładni poprzez zastosowanie różnej ilości zębów.

Czy przekładnie zębowe często ulegają awarii i z jakiego powodu?

Mimo pracy na dużych obciążeniach regularnie serwisowane przekładnie zębate cechują się naprawdę niską awaryjnością. Dzięki temu wykorzystuje się je w przemyśle budowlanym, rolniczym, wydobywczym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Wybór tego elementu wykonanego z wysokiej jakości materiału pozwoli na dodatkowe obniżenie ryzyka awarii. Uszkodzenie tego elementu, chociaż nie jest częste, może się zdarzyć z kilku powodów.

Pierwszym z nich jest niska jakość przekładni, która skutkuje uszkodzeniem podczas pracy tego elementu.  Niekiedy przekładnia zębata może ulec awarii z powodu nieprawidłowej konstrukcji całego urządzenia bądź źle przeprowadzonego montażu danego elementu. Jeżeli konieczna jest wymiana przekładni, warto zlecić ją profesjonalistom, posiadającym doświadczenie oraz części najwyższej jakości, dzięki czemu nie dojdzie do kolejnej awarii urządzenia. Na przedwczesne zużycie przekładni może mieć wpływ także stan pozostałych podzespołów – zwiększony poziom drgań czy niewłaściwa osiowość zębatek może narażać przekładnię na uszkodzenie.

Częstym powodem uszkodzenia przekładni zębatej jest nieprawidłowa eksploatacja urządzenia lub maszyny. Wiąże się ona z nadmiernym obciążeniem konkretnego sprzętu, przekroczeniem przewidywanego czasu eksploatacji, wadami materiałowymi lub niewłaściwym smarowanie. Może to doprowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych przekładni jak sprzęgła, łożyska, koła zębate czy środek smarny. Należy pamiętać, że przekładnie zębate są jednym z najbardziej obciążonych zespołów mechanicznych w każdym urządzeniu i maszynie przemysłowej. Prawidłowa eksploatacja oraz regularne przeprowadzanie serwisu pozwoli na zachowanie tego elementu w dobrym stanie.