Jak zbudowana jest przekładnia planetarna?

Różne zastosowania przemysłowe wymagają korzystania z przekładni, które zagwarantują możliwość uzyskania odpowiedniego przełożenia przy przenoszeniu wysokiego momentu obrotowego, a jednocześnie zachowają kompaktowe rozmiary i stosunkowo prostą budowę. Rozwiązaniem, które spełnia wszystkie te wymagania, jest przekładnia planetarna. Przyjrzyjmy się bliżej jej konstrukcji oraz zaletom.

Konstrukcja przekładni planetarnych

Przekładnia planetarna nazywana także obiegową wyróżnia się tym, że wykorzystuje kilka kół zębatych, które są ułożone w tej samej płaszczyźnie, mają jednak inne środki obrotu. Mechanizm składa się z nieruchomego koła centralnego tzw. koronowego z uzębieniem wewnętrznym. Po nim poruszają się przynajmniej trzy mniejsze koła zębate nazywane satelitami. Ich środki obrotu leżą na tym samym okręgu, którego z kolei środek pokrywa się ze środkiem koła centralnego. Satelity są ze sobą połączone przy pomocy jarzma, które obracając się wraz z nim, przenosi napęd na wałek, na którym jest osadzone. Ostatnim kluczowym elementem przekładni jest koło centralne ruchome, nazywane też słonecznym, które obracając się, powoduje rotację satelitów, przemieszczających się wewnątrz koła centralnego i powodując ruch obrotowy jarzma. Uzyskiwane przełożenia zależą od stosunku obwodu i zarazem ilości zębów między kołem centralnym a satelitami.

Jakie są korzyści ze stosowania przekładni planetarnych?

Przekładnie planetarne mogą być używane jako multiplikatory i reduktory. Poza niewielkimi rozmiarami i dość ograniczoną masą cechuje je także wysoka trwałość, ze względu na to, że obciążenia rozkładają się na większą liczbę współpracujących ze sobą elementów. Wszelkie naciski są przenoszone w tym samym momencie przez kilka zazębień, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Sprzyja to przenoszeniu wysokich momentów obrotowych. Wpływa także na wymagania co do sztywności i rozmiarów korpusu przekładni, przesądzając o tym, że może ona być mniejsza i lżejsza niż przekładnie zwykłe. Plusem będzie też łatwe tworzenie układów wielostopniowych.