Czym jest przekładnia planetarna?

przekładnia planetarna budowa

Wiele gałęzi przemysłu współcześnie opiera się na ciężkich maszynach i zależnych od siebie sieciach mechanizmów. Posiada to zarówno swoje wady i zalety – dla przykładu, kontrola całego zespołu maszyn z jednego miejsca jest niewątpliwym udogodnieniem i techniczną wygodą, jednak w przypadku awarii jednego z istotnych podzespołów, może dojść do zastopowania całej linii, co w efekcie może prowadzić do wielkich strat przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby zapewnić całym liniom produkcyjnym sprzęt i podzespoły jak najwyższej jakości. Jednym z tak kluczowych elementów jest przekładnia planetarna, sprawdźcie dlaczego.

Budowa przekładni planetarnej

Przekładnia planetarna to rodzaj przekładni zębatej, w której jedna z osi nie ma z góry ustalonego kierunku jej obrotu. Budowa przekładni planetarnej realizowana jest na różne sposoby, jednak pewne stałe założenia muszą zostać spełnione. Na pewno przekładnia planetarna musi posiadać koło centralne, umieszczone na środku całego układu osi symetrii przekładni. To koło nazywane jest słonecznym i jest rdzeniem całej konstrukcji. Kolejnym elementem jest niezbędny zestaw „satelitów”. Zazwyczaj konstrukcja przekładni planetarnej przewiduje od dwóch do czterech takich kół, które zawsze zazębiają się z kołem słonecznym. Trzecim elementem, który również zazębia się z poprzednimi kołami jest koło zewnętrzne. Jest to koło zębate o zazębieniu wewnętrznym o średnicy podziałowej równej sumie średnic koła słonecznego i dwóch średnic satelity.

Czym jest przekładnia planetarna

Jakie są zalety i wady przekładni planetarnych?

Zaletą wykorzystania takiego układu jest możliwość podpięcia mocy do każdego z elementów z osobna, jednak zawsze jedno koło musi być zablokowane, podczas gdy dwa inne będą dawać różne, zależne od położenia efekty. Zastosowanie większej ilości łożysk pozwala na osiągnięcie wymaganej mocy, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich wymiarów. Przy użyciu wielu osi zmniejsza się także obciążenie wywierane na korpus.

Wadą zastosowania większej ilości osi jest wyższa strata tarcia, która przekłada się na niższą sprawność całego układu, jednak jest to strata rzędu zaledwie 3%. Drugą wadą takiego rozwiązania jest konieczność korzystania z ramienia reakcyjnego, dzięki któremu można kontrolować bardzo wysokie momenty wyjściowe. Jak widać więc wady takiego rozwiązania są znikome.

Dzięki niezwykle dogodnemu stosunkowi masy przekładni do mocy, jaką jest w stanie osiągnąć, stosowanie przekładni planetarnych możliwe jest w wielu gałęziach przemysłu ciężkiego, gdzie potrzebne są duże nakłady mocy. Wiele aplikacji przemysłowych, takich jak wciągarki, bardzo zyskuje na zastosowaniu przekładni, a jakość i tempo produkcji to najważniejsze wyznaczniki każdego zakładu.