Charakterystyka przekładni walcowych

przekładnie

Maszyny i urządzenia, w których niezbędne jest przekazywanie napędu do ruchomych elementów wykonawczych, z reguły są wyposażane w różne przekładnie. Umożliwiają one przeniesienie energii ruchu obrotowego generowanego przez używany silnik na znajdujące się w pewnej odległości od niego rotujące części. Dodatkowo pozwalają na zmianę charakterystyki ruchu dzięki stosowaniu odpowiednich przełożeń. W zależności od rodzaju zastosowanych w nich elementów możemy mówić o przekładniach różnych typów. Tam, gdzie w działaniu urządzenia pośredniczą koła zębate, mówimy o przekładniach mechanicznych. Najpowszechniej wykorzystywane są przekładnie walcowe. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i konstrukcja.

Jak jest zbudowana przekładnia walcowa?

Przekładnie walcowe są zbudowane przy wykorzystaniu walcowych kół zębatych, a więc takich, w których uzębienie znajduje się na obwodzie wieńca koła, a linia zębów jest styczna do płaszczyzny równoległej do osi obrotu. Zaletą takiego rozwiązania jest prosta i łatwa do wykonania konstrukcja o dużej wytrzymałości, co przekłada się na niższą cenę. Minusem jest znaczny hałas powstający podczas pracy oraz spore drgania. W zależności od przeznaczenia przekładni oraz parametrów jej pracy zastosowane koła mogą mieć prostą linię zębową, a zatem ustawioną promieniście i zarazem równolegle do osi obrotu. Tam, gdzie potrzebna będzie większa wytrzymałość lub w grę wchodzi przemieszenie większych obciążeń, stosuje się zęby śrubowe, daszkowe albo łukowe.

Jak działa przekładnia walcowa?

Przekładnie walcowe są wykorzystywane tam, gdzie nie zachodzi potrzeba zmiany płaszczyzny, w której odbywa się ruch, ponieważ wszystkie ich osie są do siebie równoległe. W zależności od potrzeb przekładnia może pełnić funkcję reduktora lub multiplikatora. W pierwszym przypadku zwiększa moment obrotowy, zmniejszając jednocześnie obroty dzięki mniejszemu kołu napędzającemu i większemu napędzanemu. W drugim zwiększa obroty, zmniejszając tym samym powstający moment obrotowy za sprawą większego koła napędzającego i mniejszego napędzanego.